Substantiële behoefte aan nieuwe kantoren

0

Door de beperkte nieuwbouwproductie van de afgelopen jaren en het herstel van de economie en de kantorenmarkt zijn er op de kantorenmarkt op diverse locaties kwalitatieve tekorten ontstaan. Hoewel het kantorenaanbod nog altijd substantieel is, sluit een groot deel van het aanbod onvoldoende aan op de huidige vraag. Voor de komende jaren wordt een nieuwbouwproductie van minimaal 300.000 m2 per jaar verwacht. Dit blijkt uit een recente publicatie van NVM Business op basis van onderzoek van Bureau Stedelijke Planning.

Mismatch vraag en aanbod
De mismatch tussen vraag en aanbod wordt veroorzaakt door een toenemende vraag naar kantoren in dynamische en multimodaal ontsloten gebieden met een breed pakket aan voorzieningen. Dit zijn vooral centrumgebieden en stationslocaties. Veel aanbod bevindt zich echter op kantorenparken. Als gevolg van het nieuwe werken zijn daarnaast grote vloeroppervlakten en open ruimtes gewenst. De maatvoering van het bestaande aanbod sluit hier vaak onvoldoende op aan. Ook is er in toenemende mate vraag naar duurzame kantoren. Dit wordt versterkt door het Energieakkoord en het beleidsvoornemen een energielabel van minimaal C voor kantoren verplicht te stellen vanaf 2023. Een groot deel van het aanbod voldoet hier niet aan.

Noodzakelijke nieuwbouwproductie
Nieuwbouw is nodig om zowel de groei van de kantoorhoudende werkgelegenheid op te vangen (uitbreidingsvraag) als om verouderde kantoren te vervangen (vervangingsvraag). In 2007 werd in Nederland nog bijna 1,1 miljoen m2 aan nieuwe kantoren gerealiseerd. In 2016 was dit nog maar 265.000 m2. De sterke afname komt voort uit een daling van de vraag als gevolg van de economische crisis en het nieuwe werken. Door het nieuwe werken nam het aantal m2 per werknemer substantieel af.

Gezien het omvangrijke aanbod verwachten NVM Business en Bureau Stedelijke Planning niet dat de nieuwbouwproductie van voor de crisis zal terugkeren. De verwachting is dat in de komende tien jaar sprake zal zijn van een productie van minimaal 300.000 m2 per jaar. Afhankelijk van de economische groei en de transformatie van oude kantoren kan deze verder toenemen.

Locaties nieuwbouw
De nieuwbouw zal vooral plaatsvinden in de stadsregio’s van de grote steden in de Randstad, maar zal ook in Noord-Brabant en Gelderland substantieel zijn. In de kleine steden is nieuwbouw vooral van belang om verouderde kantoren te vervangen. Transformatie en sloop van incourante panden is hier essentieel. In de steden komen vooral centrum- en stationslocaties in aanmerking voor nieuwe kantoren. Met name voor kleinere bedrijven. Ook bijzondere locaties, bijvoorbeeld aan het water, zijn geschikt. Daarnaast komen cultuurhistorische panden in aanmerking voor transformatie naar kantoren. Voor grotere bedrijven blijven ook de kantorenparken een alternatief.

Over NVM Business
De NVM is in Nederland de grootste vereniging van makelaars en taxateurs in onroerende goederen. Zij geeft via educatie en research doelgerichte ondersteuning aan de aangesloten leden. Daarnaast zorgt zij voor belangenbehartiging richting overheid en politiek. De vakgroep NVM Business is gespecialiseerd in commercieel vastgoed – kantoren, bedrijfsgebouwen, winkels en horeca – en bestaat uit 700 makelaars die zich onderscheiden door hun uitgebreide kennis van de regio’s waarin zij actief zijn. Door verdere professionalisering en het bevorderen van integriteit wil NVM Business de autoriteit worden op het gebied van commercieel vastgoed in Nederland. De rapportage van NVM Business die aan dit persbericht ten grondslag ligt, is beschikbaar op de website van de NVM.

 

https://www.nvm.nl/actueel/persberichten/2017/20170608nieuwbouwkantoren

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?