Samenwerking Kadaster en Wageningen Economic Research

0

Op 17 mei tekenden het Kadaster en Wageningen Economic Research (WEcR) een intentieverklaring voor meer strategische samenwerking voor gebiedsontwikkeling in Nederland.

Door het combineren van de kennis van het Kadaster en de landbouwkennis van WEcR, verwachten beide partijen zich sterker in de (regionale) markt te kunnen profileren. Om zo een bekende samenwerkingspartner voor de regio te worden. Ook benaderen ze de komende tijd provincies, gemeenten, waterschappen en andere regionale stakeholders gezamenlijk.

Samenwerking rond verkaveling en kavelruil
Het Kadaster en WEcR werken al langer in bepaalde projecten samen, zoals de Informatievoorziening Agrarische Grondmarkt en in regionale verkavelingsanalyses. Een mooi voorbeeld is het onlangs verschenen onderzoek ‘De Noord-Nederlandse agrosector en agrocluster in beeld’. Dat rapport heeft landelijk en regionaal veel aandacht gekregen.

Ook is er een goede samenwerking ontstaan rond verkaveling en kavelruil. Recentelijk is de samenwerking uitgebreid naar de analyse van de problematiek van vrijkomende agrarische bebouwing, voornamelijk in opdracht van provincies.

 

https://www.kadaster.nl/-/samenwerking-kadaster-en-wageningen-economic-research

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?