Beoordelen ontwerp scheidingsvoorstellen DAEB/niet-DAEB vrijwel afgerond

0

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft het beoordelen van de ontwerp scheidingsvoorstellen DAEB/niet-DAEB vrijwel afgerond. Alle woningcorporaties hebben een oordeelsbrief ontvangen (in hoor- en wederhoor of definitief), of zijn geïnformeerd over de laatste stand van zaken. Hieronder worden de vervolgstappen in dit proces samengevat.

Definitief scheidingsvoorstel
Woningcorporaties moeten vervolgens vóór 1 juli het definitieve scheidingsvoorstel aanleveren. Op de site van CorpoData staat beschreven welke informatie moet worden toegezonden in geval van verlicht regime, administratieve scheiding en juridische of hybride scheiding/splitsing. Een uitgebreide toelichting is beschikbaar. Op verzoek is uitstel mogelijk. Dit kan worden aangevraagd als een corporatie in de problemen komt met de indiening per 1 juli, als gevolg van het pas laat ontvangen van het voorlopig oordeel van de Aw en er bijvoorbeeld nieuwe zienswijzen opgevraagd moeten worden. Een gemotiveerd verzoek tot uitstel kan ingediend worden via CorrespondentieDND@ilent.nl.

Een aantal corporaties moet de prognose-informatie (dPi) (gedeeltelijk) opnieuw inleveren. Meer informatie over het indienen van een nieuwe dPi is te vinden in de toelichting. De verbeterde dPi applicatie wordt in de week van 22 mei weer opengesteld.

DVi en WOZ
Naast het definitieve scheidingsvoorstel moeten corporaties vóór 1 juli ook de reguliere dVi en WOZ informatie aanleveren. Ook deze informatie is nodig om de definitieve beoordeling te kunnen uitvoeren. De applicatie voor de dVi en de bijbehorende toelichting zijn sinds 3 mei op de website te vinden.
Corporaties kunnen dit jaar hun WOZ-informatie rechtstreeks mailen naar WOZ@CorpoData.nl. De manier waarop staat in een toelichting.

DAEB/niet-DAEB
Woningcorporaties zijn volgens de woningwet verplicht hun diensten van algemeen economisch belang (DAEB) te scheiden van hun niet-DAEB-activiteiten. Zo wordt ervoor gezorgd dat maatschappelijk bestemd vermogen daadwerkelijk wordt ingezet voor de maatschappelijke taken van de woningcorporaties.

 

https://www.ilent.nl/actueel/beoordelen-ontwerp-scheidingsvoorstellen-daeb.aspx

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?