Xenos neemt maatregelen om positie te versterken

0
  • Xenos investeert in 2016 fors om de klant in de winkel en online beter te bedienen. Xenos maakt een start met het vernieuwen van de formule en zal het assortiment en de service op de winkelvloer verder verbeteren. De totale investeringen en uitgaven voor extra operationele inspanningen bedragen in 2016 circa € 11,5 miljoen.
  • Xenos is voornemens de bezetting in de filialen beter aan te laten sluiten op het veranderende winkelbezoek en aankoopgedrag van de klant. De loonkosten worden daarmee meer in lijn gebracht met de omzetontwikkeling. Dit voorgenomen besluit heeft als gevolg dat diverse leidinggevende en coördinerende functies in de filialen komen te vervallen en circa 250 winkelmedewerkers boventallig worden. De ondernemingsraad is om advies gevraagd.

De maatregelen die Xenos nu aankondigt dienen twee doelen. Aan de ene kant zijn de maatregelen erop gericht de omzet- en margebijdrage van Xenos te verhogen door de winkelformule, het assortiment en de dienstverlening te verbeteren. Zo blijft Xenos een sterk en verrassend winkelmerk dat op de voorkeur van de klant kan rekenen. Aan de andere kant moeten de maatregelen leiden tot een kostenverlaging door bedrijfsprocessen en winkelbezetting te optimaliseren en loonkosten terug te brengen. Zo streeft Xenos ernaar het resultaat – dat onder druk staat – te verbeteren. Verder moderniseert Xenos de bedrijfsvoering op alle niveaus. Xenos zet daarmee de kwaliteitsslag voort die in 2015 is ingezet. De afgelopen jaren heeft Xenos ruim € 30 miljoen geïnvesteerd in een nieuw distributiecentrum dat onlangs in gebruik is genomen. In 2016 wordt zo’n 6.000 m2 van het distributiecentrum extra vrijgemaakt om de sterke groei van de webwinkel xenos.nl te accommoderen.

Meer aandacht voor de klant
In de filialen wordt de bezetting van de medewerkers anders ingericht waardoor er meer uren op de winkelvloer vrijkomen voor dienstverlening aan de klant. Extra vulploegen worden ingezet om na sluitingstijd de goederen te verwerken en schappen te vullen. Om te komen tot deze winkelbezetting is Xenos voornemens diverse leidinggevende en coördinerende functies op de winkelvloer te laten vervallen waardoor uiteindelijk circa 250 winkelmedewerkers boventallig worden.

De voorgenomen personele maatregelen hebben alleen betrekking op de winkels in Nederland. De directie heeft de OR om advies gevraagd. De betrokken medewerkers zijn vandaag over de gevolgen geïnformeerd onder voorbehoud van het advies van de OR. De directie betreurt het dat er bij Xenos afscheid moet worden genomen van gewaardeerde collega’s. Om de betreffende collega’s zo goed mogelijk te ondersteunen, wordt in overleg met de vakorganisaties een Sociaal Plan opgesteld.

 

http://nieuws.blokkerholding.nl/xenos-neemt-maatregelen-om-positie-te-versterken/

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?