Arcade gaat 500 woningen bouwen in Den Haag

0

De gemeente Den Haag en woningcorporatie Arcade gaan samenwerken om de komende 5 jaar minimaal 500 huurwoningen in de sociale sector te realiseren. Deze langjarige overeenkomst draagt bij aan de coalitieafspraak van het college van B en W om 30% sociale woningbouw in het Haagse woningaanbod te behouden.

Vandaag ondertekenden wethouder Joris Wijsmuller (Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur) en René Lemson, directeur-bestuurder bij Arcade een samenwerkingsovereenkomst voor woningbouwproductie in Den Haag. De woningen worden gerealiseerd op het voormalige Norfolkterrein in Scheveningen (237 woningen) en in Laakhaven West (circa 100 woningen). Daarnaast gaat de gemeente samen met Arcade op zoek naar nog meer geschikte bouwlocaties. Ook gaat de gemeente Arcade bij derden voordragen als potentiële afnemer van te realiseren sociale huurwoningen. Arcade spant zich op haar beurt in om projectvoorstellen voor deze locaties te maken.

Blijven investeren in sociale huurwoningen
René Lemson, directeur-bestuurder bij Arcade: “Wij zijn de grootste woningcorporatie in Westland en op steeds grotere schaal actief in Den Haag. Zo leverden wij vorig jaar de CalandTower met 104 sociale huurwoningen in Laakhaven West op en namen wij begin van dit jaar nog 170 verhuureenheden in Den Haag over van Vestia.” Het aantal inwoners in Den Haag groeit veel harder dan gedacht en veel nieuwbouwplannen zijn door de crisis niet doorgegaan, hierdoor komt de voorraad sociale huurwoningen nog meer onder druk te staan. “Wij hebben als corporatie samen met de gemeente de taak in de behoefte aan betaalbare huurwoningen te voorzien en zijn sinds eind vorig jaar in gesprek hierover met de gemeente Den Haag. Het zijn geen makkelijke tijden voor corporaties. Ook door de jaarlijkse verhuurdersheffing wordt onze investeringsruimte minder. Gelukkig hebben wij nog de financiële ruimte om afspraken te maken met de gemeente Den Haag voor de bouw van circa 750 nieuwbouwwoningen in de sociale en vrije sector huur.”

Wethouder Joris Wijsmuller is tevreden over de gemaakte afspraken: “De druk op de onderkant van de sociale woningsector neemt toe. We moeten blijven investeren in huizen voor mensen met een wat kleinere beurs. Ik heb de corporaties als partners de komende jaren hard nodig. Ik ben blij dat Arcade ons dan ook gaat helpen met deze opgave”.

 

http://www.arcadewonen.nl/Nieuws_sub5/Artikel_243/

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?